سازمان جهانی استاندارد ISO استفاده آنلاین از استانداردهای مرتبط با کویید 19 را رایگان کرد.

لیست استانداردهای در دسترس:


جهت مشاهده استانداردها ی رایگان اینجا کلیک کنید.