شماره تماس/ نمابر: 9703 63 66 21 98+
شماره همراه: 7430 336 912 98+
آدرس ایمیل: moeen@taherzadeh.info
آدرس: تهران، خیابان دانشگاه هوایی جنوبی، کوچه شورا